Home

Voorganger

Samenkomsten

Zendingsavond

Contact

Anbi info

 

Vriendenbrief "Op de Hoogte"

                                                mei/juni 2019, jaargang 53            

 

De Engel van JHWH legert Zich rondom

wie Hem vrezen en redt hen!                                    Psalm 34:8

 

David noemt in deze Psalm de Engel van JHWH. Een wondere Persoon

in de Bijbel, die wij op meerdere plaatsen tegenkomen.

Hij heeft groot gezag!

Hij spreekt met het gezag van God!

En is in staat tot het doen van grote wonderen!

Wij komen deze zeer speciale Engel uitsluitend tegen in het OudTesta­ment, niet in het NieuwTestament.

Ik heb Hem wel eens genoemnd de OudTestamentische personifikatie van het  Woord van God, zoals de Here Jezus dat was in het NieuwTestament.

David bezingt Hem en weet dat Hij Gods volk beschermt!

Wij denken hier dus niet na over een automatische bescherming voor ieder mens. Deze geweldige belofte geldt voor allen die God vrezen!

De psalmist spreekt hier uit eigen ervaring en benoemt dat dan ook.

In 1 Samuel 21 dreigt er gevaar voor David, die voor Saul is gevlucht naar de Filistijnse koning Abimelech. Daarover gaat deze Psalm.

David bejubelt God.

 

Ik wil JHWH te allen tijde  prijzen!                                vers 2

In JHWH beroeme zich mijn ziel!                                    vers 3

Maakt met mij JHWH groot!                                         vers 4

Ik zocht JHWH en Hij antwoordde mij!                               vers 5

Deze ellendige hier riep en JHWH hoorde!                           vers 7

Vreest JHWH, jullie Zijn heiligen, want

wie Hem vrezen, hebben geen gebrek!                               vers 10

Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal jullie

de vreze van JHWH leren!                                         vers 12

zoek de vrede en jaag die na!                                     vers 15

De ogen van JHWH zijn op de echtvaardigen!                        vers 16

Roepen zij, dan hoort JHWH en Hij redt hen...!                    vers 18

JHWH is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost!              vers 19

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,

maar uit die alle redt hem JHWH!                                  vers 20

JHWH verlost de ziel van Zijn knechten, allen die

bij Hem schuilen, zullen niet boeten!                             vers 23

 

Prachtige, bemoedigende woorden, die ik u graag aanreik.

JHWH zegene u en Hij behoede u!

                                                      Peter D. Kerkhove.

 

Verjaardagen

mei : 02: Henk van Zwam; 08: Nellie v/d Bovenkamp; 08: Gerrie v/d Weide;        12: Anneke van Gent; 23: Trudy de Bondt;

juni: 05: Jan Pindus; 06: Job Bosman.

 

           Alle jarigen wensen wij van harte een rijk

            door God gezegend nieuw levensjaar toe!

 

 

Vriendenbrief

Ons nieuw kontaktblaadje "Op de Hoogte", de derde van 2019, ligt op de zondagmorgen op de lektuurtafel op u te wachten, samen met allerlei (zendings)lektuur.

Geef uw bekenden eens ons blaadje en nodig hen eens uit.

 

Broeder Peter Kerkhove wacht op een oproep van het ziekenhuis voor een schouderoperatie. Het is dezelfde klacht, waarvoor, na een val door de gladheid een aantal jaren geleden de linker schouder al geopereerd werd.

Zijn hier vermelde spreekbeurten zijn, zoals altijd: DV!

 

Zending

Voor het werk van de Zending op Haïti mochten wij samen een mooi bedrag bijeen brengen. In februari: E 73,12. Voor maart: Zie volgend blad.

 

Namens de zendelingen: Dank u wel!

 

Spreekbeurten Peter Kerkhove

Datum Lokatie    Tijd

 

zo 12 meiUTRECHT  , PG "Bethel", Verl. Hoogravensewg 150         10.30 uur

zo 26 meiMAARSSEN , PG Elim, Westbroeksebinnenweg 14A            10.00 uur

zo 16 juniUTRECHT  , PG "Bethel", Verl. Hoogravensewg            10.00 uur

ma 17 juniGRONINGEN, EG Plutozaal, Plutolaan 329                20.00 uur

 

Bijbelavonden

Deze zijn er op woensdagavond om de 14 dagen in de Parklaan 70.

U bent welkom op 01 en 15 mei en 12 en 26 juni om 19.30 uur.

Op 29 mei hebben wij DV onze gemeenteavond, ook om 19.30 uur.

 

Samenkomsten, zondag 10 uur, in "De Koperwiek".

Adres: Koperwieklaan 3, Bilthoven.

 

DatumPredikers                                       Zangleiding

 

05 meibr. Peter Kerkhove, Viering Maaltijd v/d Heer          Henk van Zwam

12 meibr. Jan Pindus uit Nieuwegein                         Gerda Jackson

19 meibr. Herman Kesting uit Krimpen a/d Lek                 Ina van Duin

26 meibr. Jan Poot uit Geldrop                              Theo van Duin

 

02 junibr. Peter Kerkhove                                    Ina van Duin

09 junibr. Peter Kerkhove, Viering v/h Pinksterfeest         Gerda Jackson

16 junibr. JanDerk de Bruin uit Zeewolde                    Theo van Duin

23 junibr. Theo van Duin                                   Peter Kerkhove

30 junibr. Jan Pindus uit Nieuwegein                        Henk van Zwam

 

Voor u gelezen:

                      Wat is uw lijflied?:

 

Bibliothecaris: Weest stil en weet

Advocaat  : Geen andere pleitgrond hebben wij

Beursanalist  : Wat de toekomst brengen moge

Douanier      : Daar zijn geen grenzen

 

 

Peter Kerkhove voorganger             telefoon 030 - 228 30 34

Theo van Duin   oudste/penningmeester             telefoon 030 - 60 35 463

 

Ons Gironummer is:NL49INGB0005145473 t.n.v.

                Evangelische Gemeenschap Bilthoven

 

Op Internet:www.evggembilthoven.nl

 


 


     
     
     
   Evangelische gemeenschap Bilthoven en omgeving | Koperwieklaan 3 Bilthoven | tel. 030-2283034 | www.evggembilthoven.nl |
voor