Home

Voorganger

Samenkomsten

Zendingsavond

Contact

Anbi info

 

Vriendenbrief mei/juni 2022. Jaargang nr. 56

                               Op de Hoogte

 

   Want ook ons Paaslam is geslacht: Christus.

   Laten wij daarom Feestvieren!                                                          1 Korinthe 5:7

 

De Bijbel roept ons allemaal op om blijde mensen te zijn! Dus weg met eventuele somberheid, depressie en ontmoediging.

Wij worden allenmaal opgeroepen om Feest te vieren!

Niet omdat wij in onszelf daartoe zoveel reden zouden hebben, maar de reden ligt helemaal buiten ons en wel bij onze God.

God schonk Zijn Zoon aan de mensheid om als haar plaatsvervanger de straf voor haar hardnekkige zonden aan het kruishout te dragen.

Dàt heeft de Here Jezus voor elk mens volbracht.

Er is geen enkel mens die terecht zou kunnen zeggen: Dàt was niet voor mij.

De Here Jezus stierf in de plaats van elk mens! Dàt heeft Hij echt volbracht!

En elk mens, die deze machtige Boodschap gaat geloven, die aanvaardt met zekerheid: Dàt deed Jezus mij! Dáárdoor wordt die mens een  kind-van-God!

Zo’n mens mag dat heel zeker weten en hoeft hier dus nooit aan twijfelen.

Ik spreek hier dus, broeders en zusters namens u en mij!

Wij mogen dus weten dat wij behoren tot het Koninkrijk van God.

Wat is dat een blijde Boodschap! Wat maakt dat, dat wij, ondanks dat de wereld in het duister is, toch in Gods Licht mogen wandelen!

Vandaar dus de oproep van de apostel Paulus, ook aan ons, om FEEST te vieren. God zegt ons dit! En dat Feestvieren mogen wij met velen doen.

Met al Gods kinderen op deze wereld. Met hen die veraf wonen is dat onpraktisch, maar dichtbij zijn er ook vele christenen!

Met elkaar zijn wij Feestgangers!

   En samen belijden wij: De Heer is waarlijk opgestaan!                 Lukas 24:34

 

Christenen hebben alle reden om anderen te bemoedigen!

Omdat zij Feestgangers zijn!

Het hele jaar door werkt het Paasfeest  in ons leven door.

Wat een zegen!                                                                                 Peter D. Kerkhove

Verjaardagen

Mei : 02: Henk van Zwam; 08: Gerrie v/d Weide; 12: Anneke van Gent; 23:            

          Trudy de Bondt;

Juni: 05: Jan Pindus; 24: Annette Bosman.

 

Zending

Ondanks corona hebben wij de zending niet vergeten! In februari gaven wij

Voor “Hart voor Haïti” E 142,95 en voor Jan Blokker, Zambia E 70,00.  In maart was dat voor “Hart voor Haïti”  E 170,85 en voor Jan Blokker E 45,00 euro

Namens de zendelingen: Hartelijk dank!

 

Spreekbeurten Peter Kerkhove

Met Pasen mocht ik na 7 maanden weer een preek houden. Prijs de Heer!

Zo. Mei  08   Utrecht, PG “Bethel”, Verl. Hoogravenseweg 150A          10.30 uur

Zo.          22   Maarssen, PG “Elim”, WestbroekseBinnenweg                 10.00 uur

Zo. Juni 12    Utrecht, PG “Bethel”, Verl. Hoogravenseweg 150A         10.30 uur

Do. Juni 23   Bilthoven, Weeksluiting “De Koperwiek”                            19.00 uur

 

Bijbelmiddagen.

Na de zomer, in september, hopen wij daarmee op de woensdagmiddag om 14.00  uur weer bij mij thuis te beginngen.

 

Samenkomst op zondag 14.00 uur in de Zuiderkapel.

Adres Boslaan 3 in Bilthoven.

Datum      Predikers                                        zangleiding

Mei 01              br. Peter Kerkhoven, maaltijd van de Heer    Theo van Duin

Mei 08               br. Jan Pindus uit Nieuwegein                              Ina van Duin

Mei 15               br. Jan Poot uit Geldrop                                          Gerda Jackson

Mei 22               br. JanDerk de Bruin uit Ermelo                           Theo van Duin

Mei 29              br. Herman Kesting uit Krimpen a/d Lek           Ina van Duin

Juni 05               br. Peter Kerkhove, Pinksterfeest                  Gerda Jackson

Juni 12              br. Jan Pindus uit Nieuwegein                                Theo van Duin

Juni 19              br. Wim Molenkamp uit Haarlem                          Peter Kerkhove

Juni 26               br. Theo van Duin                                                        Ina van Duin

 

Zorggroep

Peter Kerkhove, Noord Houdringeln. 78 Bilthoven. Voorganger 030-2283034

Theo van Duin, oudste/penningmeester                                 030-6035463

Ons gironummer is NL49INGB0005145473 t.n.v. Evangelische Gemeenschap Bilthoven. Op internet vindt u ons onder www.evggembilthoven.nl.