Home

Voorganger

Samenkomsten

Vriendenbrief

Zendingsavond

Contact

Anbi info

 


Samenkomsten

Zo begonnen we eind april 2005 met pionier-samenkomsten op de zondagmorgen
om 14:00 uur.

We komen samen in "De Zuiderkapel", Boslaan 3 in
Bilthoven.

Ieder die wil ontdekken hoe verrijkend het Evangelie van Gods genade voor ons, mensen, is, nodigen wij hartelijk uit om eens een samenkomst bij ons te bezoeken.

Door ons is de Bijbel HET Woord van God!
Betrouwbaar, gezaghebbend, vol van Gods zegen!
In onze samenkomsten leren wij dat God ons steeds weer wil onderwijzen in Zíjn principes. Dus geen droge theorie, maar heerlijke beleving van Wie God is.
Dat leidt onherroepelijk tot levensverandering! En wie zou dat niet willen?!

U begrijpt dus dat onze samenkomsten zeer laagdrempelig zijn. En vrij toegankelijk voor ieder die wil komen. We gaan ontspannen met elkaar om als broers en zussen in de Heer.
Er is een grap en humor, zowel als ernst en ingetogenheid. Dus: Kom en zie!

Karakter en doel van de samenkomsten

Onze samenkomsten zijn niet star, maar flexibel. We zingen onze liederen, afkomstig uit allerlei zangbundels. Zo met liederen en ook met eigen woorden hebben we alle gelegenheid om God te eren en te prijzen. Het is een levendig geheel. Soms stil en devoot, dan weer uitbundig en vol van vreugde.

Naast onze eigen voorganger komen ook gastpredikers ons dienen met Gods Woord. Wie er bij ons spreken kunt u zien op bijgaande Vriendenbrief. Wilt u eerst inlichtingen?
Onze Vriendenbrief vermeldt diverse telefoonnummers.

Zending

Omdat wij beslist niet alleen met onszelf bezig willen zijn hebben wij vanaf ons prille begin een zendingsobjekt gekozen en wel het Kinderdorp op het eiland Haïti van de Stichting “Hart voor Haïti”.

In ons zendingsbusje op de samenkomsten en Bijbelstudies verzamelen wij onze bijdragen voor dit mooie werk. Regelmatig beleggen wij in de school zendingsavonden waar over diverse zendingsobjekten en zendelingen informatie wordt gegeven.

Liefde voor de zending moet immers aangeleerd worden!

Bijbelavonden

Om te groeien in kennis van Gods Woord en wil hebben wij op woensdagavond om de 14 dagen onze Bijbelavonden. Ieder is daar welkom en kan, indien gewenst, daar elke vraag kwijt en beantwoord krijgen.

Hoe is onze gemeente? Klein en fijn!

 

 

Evangelische gemeenschap Bilthoven en omgeving | Boslaan 3 Bilthoven | tel. 030-2283034 | www.evggembilthoven.nl |