Home

Voorganger

Samenkomsten

Vriendenbrief

Zendingsavond

Contact

Anbi info

 

ANBI

De Stichting Evangelische Gemeenschap Bilthoven en Omstreken is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Deze status is door de Belastingdienst toegewezen. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer vinden over deze status.

De Belastingdienst eist van instelling met een ANBI –status dat zij informatie verstrekt over de instelling. Deze informatie vindt u op deze  pagina.

Naam Instelling:

Stichting Evangelische Gemeenschap Bilthoven en Omstreken

 
Fiscaal nummer:

8139.00.281

Contactgegevens:

Parklaan  70

 3722 BG  Bilthoven

 
Bestuurssamenstelling

P.D.  Kerkhove (voorzitter)

Th.L.H.G. van Duin (Oudste, penningmeester)

 

Beleidsplan:

De stichting wordt geacht te zijn opgericht door en staat ten dienste van de kerkelijke gemeente   ‘Evangelische Gemeenschap ‘  te Bilthoven.

 
Beloningsbeleid:

De Evangelische Gemeenschap Bilthoven e.o. werkt alleen met vrijwilligers. Er zijn geen medewerkers met een arbeidsovereenkomst of een dienstverband. Er worden geen salarissen uitgekeerd. Betaling wordt alleen gedaan aan gastpredikers , die een vergoeding krijgen op basis van kilometers en of zij zendingswerk doen.

 
Doelstelling

De stichting heeft  ten doel: het ondersteunen van de kerkelijke gemeente ‘Evangelische Gemeenschap’ te  Bilthoven, en voorts al wat met een en ander rechtstreekse of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 
Binnen de Evangelische Gemeenschap Bilthoven wordt wekelijks gecollecteerd voor de gemeente en voor Stichting Hart voor Haïti.  Ook  ontvangt de Evangelische gemeenschap  giften die  via de bankrekening binnen komen. Deze giften  zijn bestemd voor de gemeente of voor  goede doelen.

 

Financiële verantwoording

Alle giften die voor  goede doelen  bedoeld zijn worden  meerdere keren per jaar overgemaakt naar deze doelen. Ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar financiële verantwoording wordt afgelegd door de penningmeester, tevens worden hier al de lopende zaken van dat jaar doorgenomen.

 

 


     
     
     
   Evangelische gemeenschap Bilthoven en omgeving | Boslaan 3 Bilthoven | tel. 030-2283034 | www.evggembilthoven.nl |
voor